UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA DYDAKTYCZNE
W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

W dniach 19 – 21 września Fundacja Edu -Res miała przyjemność zaprezentować pierwsze wypracowane rezultaty projektu Wyspy Wiedzy, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.

W trakcie trzydniowego, intensywnego spotkania 32 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym przedstawiciele władz rektorskich, władz dziekańskich, przedstawiciele dyrekcji kierunków studiów prowadzonych w UŚ oraz pracownicy kluczowi w zakresie kształcenia i jego jakości, zapoznani zostali z wynikami prac nad rezultatem: „Rekomendacje dla kształcenia uniwersyteckiego w zmieniającej się rzeczywistości. Raport z badań”. Spotkanie miało ponadto charakter szkoleniowy, uczestnicy wzięli udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych i debatach w formule open space, o tematyce związanej z rozwojem kształcenia uniwersyteckiego ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego, możliwości kandydata na studia oraz sylwetki absolwenta kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim

Wyspy Wiedzy – pierwsze spotkanie upowszechniające rezultaty projektu!

Już we wrześniu Fundacja Edu – Res przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentuje pierwsze rezultaty realizacji projektu Wyspy Wiedzy, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania:

„Od Algorytmu do Zawodowca”

macbook-545763_1920Fundacja EDU-RES otrzymała od Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Od Algorytmu do Zawodowca”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017.

Zadanie dotyczy realizacji 10-miesięcznego cyklu zajęć z programowania i algorytmiki dla 15 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego. W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 225 uczniów (15 uczniów z każdej szkoły). Oprócz warsztatów zaplanowana jest także konferencja inauguracyjna oraz finałowy konkurs dla najlepszych uczniów.

Projekt „Leading to Learn Together”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Edu-Res uzyskała wsparcie projektu „Leading to Learn Together” w ramach Partnerstw Strategicznych, Erasmus + oraz Rozwoju Innowacji. Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2016 – 30.11.2018. Liderem w projekcie jest łotewska organizacja Rigas Izglibitas un informativi metodiskais centrs, a pozostałymi partnerami: Ventspils Izgliitibas parvalde, Leeds City Council, Uniwersytet w Tartu oraz Utenos svietimos centras. Celem projektu jest wspieranie szkół w polepszaniu jakości uczenia, zwłaszcza w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi.

Warsztaty smcebi4kids

W piątek, 26 lutego, gościliśmy u siebie uczniów szkół podstawowych na warsztatach smcebi4kids, zorganizowanych przez Biuro ds. Rozwoju SMCEBI oraz Fundację EDU-RES. Spotkanie „Niezwykła pustka” poprowadził dr inż. Piotr Chomiuk, a do „Lodowej krainy” zaprosił najmłodszych dr Jerzy Kubacki. Poniżej kilka zdjęć, a wkrótce więcej informacji o kolejnych spotkaniach!

Więcej informacji i zdjęć na stronach SMCEBI.

018

Spotkanie w Warszawie

DSCN7578-312x2343 grudnia 2015 roku, w 117 Zespole Szkół w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu iCSE z przedstawicielami Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Była to okazja to podsumowania dotychczas podjętych działań oraz zaplanowania kolejnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu.

„FaniMani i EduRes zbierają dla SMCEBI”

logo-akcji-300x200Zapraszamy do udziału w akcji zbierania funduszy dla ŚMCEBI, w której udział biorą EduRes, Fundacja na rzecz wspierania rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz Fundacja FaniMani. Aby przeznaczyć procent od kwoty zakupów dokonywanych przez Internet (nie podwyższając przy tym ceny zakupu!) wystarczy poświęcić chwilę na zarejestrowanie się na stronie www.fanimani.pl oraz wskazanie Fundacji EduRes. Zebrane środki przeznaczymy na stypendia dla studentów ŚMCEBI oraz rozwój naszej infrastruktury.
Więcej informacji na poniższej infografice oraz filmiku instruktażowym. Dziękujemy za wsparcie!

FaniMani

Konferencja inaugurująca projekt „iCSE4school”

29 stycznia 2015 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się konferencja pt. „Komputer w nauczaniu przedmiotów ścisłych”.

Konferencja ta inaugurowała projekt „iCSE4school” – „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”

W konferencji udział wzięli między innymi: dziekan prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, prorektor UŚ dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz dyrektor Instytutu Fizyki prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski. W konferencji uczestniczył także dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Andrzej Burian.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: dr Jonas van den Brink i dr Molly Maleckar z Simula School of Research and Innovation w Oslo, prof. Gert Ludwig Ingold z Uniwersytetu w Augsburgu, a także prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka i dr hab. Marcin Kostur z Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas spotkania przedstawione zostały cele i założenia programu „iCSE4school” w ramach którego opracowana ma zostać metodyka zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE.

Wystąpienie dr Marty Margiel, dr. hab. Marcina Kostura dotyczyło perspektywy obliczeniowej w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Finał projektu „Czas na ekonomię”

18.12 br.w ŚMCEBI odbył się finał projektu „Czas na ekonomię!” realizowanego wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zaproszono na niego najlepszych uczniów z wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie szkół: I LO im. M. Kopernika w Będzinie, I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie, IV LO im. Gen. S. Maczka w Katowicach, Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, I LO im. B. Chrobrego w Pszczynie, I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach. Uczniowie rywalizowali ze sobą, uczestnicząc w grach symulacyjnych przygotowanych przez kierownika merytorycznego i pomysłodawcę projektu – prof. dra hab. Marka Szopę. Wszyscy otrzymali również atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uczniowie obejrzeli też kilka laboratoriów zlokalizowanych w ŚMCEBI.