UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA DYDAKTYCZNE
W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

W dniach 19 – 21 września Fundacja Edu -Res miała przyjemność zaprezentować pierwsze wypracowane rezultaty projektu Wyspy Wiedzy, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.

W trakcie trzydniowego, intensywnego spotkania 32 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym przedstawiciele władz rektorskich, władz dziekańskich, przedstawiciele dyrekcji kierunków studiów prowadzonych w UŚ oraz pracownicy kluczowi w zakresie kształcenia i jego jakości, zapoznani zostali z wynikami prac nad rezultatem: „Rekomendacje dla kształcenia uniwersyteckiego w zmieniającej się rzeczywistości. Raport z badań”. Spotkanie miało ponadto charakter szkoleniowy, uczestnicy wzięli udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych i debatach w formule open space, o tematyce związanej z rozwojem kształcenia uniwersyteckiego ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego, możliwości kandydata na studia oraz sylwetki absolwenta kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim