Erasmus+

Fundacja Partnerem w Projekcie programu Erasmus+

Fundacja EDU-RES wraz z trzema polskimi podmiotami Uniwersytetem Śląskim, Zespołem Szkół nr 117 w Warszawie oraz Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, a także norweską Simula School of Research and Innovation oraz Uniwersytetem w Augsburgu rozpoczyna realizację nowego projektu realizowanego w ramach programu ERAMUS + „iCSE4school – Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”. Celem głównym projektu jest opracowanie w ponadnarodowym konsorcjum metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie realizacji pilotażowego programu zajęć. Cel realizowany będzie poprzez wprowadzenie w proces dydaktyczny nowatorskich metod kształcenia matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE. Pomysłodawcą i koordynatorem merytorycznym jest dr hab. Marcin Kostur.

Zapraszamy na stronę projektu iCSE

icse