Czas na ekonomię

Czas na ekonomię! – Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

To projekt realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem główny projektu jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i wzbudzenie zainteresowania problemami z tego zakresu wśród uczniów 6 wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. W działania projektu zaangażowane są: I LO im. Kopernika w Będzinie, I LO im. Słowackiego w Chorzowie, Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, I LO im. Chrobrego w Pszczynie, I LO im Kruczkowskiego w Tychach.

W ramach przedsięwzięcia, wdrażanego w okresie od września do grudnia 2014 roku, przeprowadzony zostanie przez pracowników Instytutu Fizyki UŚ cykl interdyscyplinarnych wykładów obejmujący, następujące zagadnienia współczesnej ekonomii:

Czy da się zrozumieć zjawiska ekonomiczne? – dr Marcin Kurpas

Kryzys finansowy – historia, mechanizm – dr Marek Łukaszewski

Czy można modelować kursy akcji na giełdach papierów wartościowych i zostać bogatym? – prof. dr hab. Jerzy Dajka

Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych – prof. dr hab. Marek Szopa

„Termodynamiczne sformułowanie ekonomii” – dr hab. prof. UŚ Jerzy Dajka

Uczniowie, którzy zdobędą najlepsze wyniki w konkursie wiedzy zostaną zaproszeni do ŚMCEBI na finał konkursu, w czasie którego zostaną zaproponowane zajęcia – gra symulacyjna. Najaktywniejsi uczniowie otrzymają także cenne nagrody rzeczowe. Pomysłodawcą i koordynatorem merytorycznym projektu jest prof. dr hab. Marek Szopa.

Wartość projektu: 24 080 zł
Dofinansowanie NBP: 18 250 zł